Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0001-C0001
Номер на проект: 14-00-388/19.03.2008
Наименование: Изработване на Общ генерален план за транспорта
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 12.05.2008
Начална дата: 15.05.2008
Дата на приключване: 15.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изработване на Общ генерален план за транспорта
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АЕКОМ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 027 200 BGN
Общ бюджет: 5 153 280 BGN
БФП: 5 153 280 BGN
Общо изплатени средства: 5 153 280 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 153 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 171 200 BGN
2009 1 171 200 BGN
2010 2 810 880 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 153 280 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 380 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 995 520 BGN
2009 995 520 BGN
2010 2 389 248 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 380 288 BGN
В т.ч. Национално финансиране 772 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 175 680 BGN
2009 175 680 BGN
2010 421 632 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
772 992 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ генерален план за транспорта
Индикатор 2 1. Анализ на съществуващата транспортна система
Индикатор 3 2. Анализ на бъдещото транспортно търсене
Индикатор 4 3. Цялостен списък с потенциални проекти и интервенции за посрещане на настоящите и бъдещи транспортни нужди
Индикатор 5 4. Подробно разработена рамкова схема за оценяване на варианти и дейности
Индикатор 6 5. Доклад за финансова, социално-икономическа и екологична оценка
Индикатор 7 6. Цялостна препоръчителна стратегия, включваща Екологична оценка и идентифициране на приоритетни проекти
Индикатор 8 7. Стратегия за поддръжка на активите (съществуваща и нова инфраструктура)
Индикатор 9 8. Стратегия за изпълнение на препоръките, включително начини за финансиране
Индикатор 10 9. Стратегия за текущо наблюдение на изпълнението на ОГПТ
Индикатор 11 10. Доклад за транспортно моделиране
Индикатор 12 11. Заключителен доклад от изследването


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз