Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0029-C0001
Номер на проект: TA-2009-KPOS-PPIP-29
Наименование: Кръгла маса /семинар/ за представяне на концепция за развитие на инфраструктурата в сектор отпадъци чрез ОПОС
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 30.04.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: кръгла маса (семинар), организиран от УО на ОП "Околна среда 2007-2013 г."
Дейности: кръгла маса (семинар) за представяне на концепция за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците чрез ОПОС кръгла маса (семинар)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 240 BGN
Общ бюджет: 11 594 BGN
БФП: 11 594 BGN
Общо изплатени средства: 11 594 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 594 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 594 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 855 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 855 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 739 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 739 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз