Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0014-C0001
Номер на проект: TA-2008-FESOS-14
Наименование: Укрепване на административния капацитет във връзка с подобряване качеството на оценителните комисии по ОПОС-слабости и добри практики
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2008
Начална дата: 31.10.2008
Дата на приключване: 15.12.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Провеждане на семинар по теми свързани с оценката на проектни предложения, идент на слабости и добри практики по отнош на оцен процес
Дейности: семинар на на д-ции КПОС и ФЕСОС семинар на тема "Укрепване на адм капац във вр. с подобряв на качеств на оцен. комисии по ОПОС - слабости и добри практики"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 000 BGN
Общ бюджет: 29 957 BGN
БФП: 29 957 BGN
Общо изплатени средства: 29 957 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 991 BGN
2009 23 966 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 957 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 093 BGN
2009 20 371 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 464 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 899 BGN
2009 3 595 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 494 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз