Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0013-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-UOP-13
Наименование: Повишаване капацитета на дирекция КПОС чрез обучение на експерти в семинар "Оценка на публичните политики: процедури, методи, практики и стандарти" на Европейския институт по публична администрация -Европейски център за регионите на 28-31 октомври 2008 г. в град Барселона, Испания
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 22.10.2008
Начална дата: 27.10.2008
Дата на приключване: 01.11.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Испания
Описание
Описание на проекта: Участие на 2-ма експерти от дирекция "КПОС" в семинара в Барселона на 29-31.10. 2008 г.
Дейности: участие в семинар 2-ма експерти от КПОС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 075 BGN
Общ бюджет: 8 132 BGN
БФП: 8 132 BGN
Общо изплатени средства: 8 132 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 132 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 132 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 912 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 912 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 220 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 220 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз