Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0012-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-UOP-12
Наименование: Осъществяване на верификации и проверки на място във връзка с проекти, одобрени за финансиране по приоритетна ос 4 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." с бенефициенти - дирекции "КПОС", "ФЕСОС", и "ВО" в Министерството на околната среда и водите
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 15.10.2008
Начална дата: 22.10.2008
Дата на приключване: 28.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: гарантиране точността и достоверността на документацията, свързана с одобрени проекти по приор. ос 4 на ОПОС с бенефициенти - КПОС, ФЕСос и ВО в МОСВ.
Дейности: верификации и проверки на място верификации и проверки на място по ос 4 на ОПОС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Грант Торнтон ООД -
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 480 000 BGN
Общ бюджет: 167 972 BGN
БФП: 167 972 BGN
Общо изплатени средства: 167 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 51 681 BGN
2010 121 161 BGN
2011 51 120 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 55 991 BGN
167 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 929 BGN
2010 102 987 BGN
2011 43 452 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 47 592 BGN
142 776 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 752 BGN
2010 18 174 BGN
2011 7 668 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 8 399 BGN
25 196 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз