Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0172-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Покриване на международно признати стандарти – основен фактор за конкурентоспособното развитие на „ХМИ” ЕООД
Бенефициент: "Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Покриване на международно признати стандарти – основен фактор за конкурентоспособното развитие на „ХМИ” ЕООД
Дейности: Сформиране на проектен екип и Управление на проектните дейности; Избор на консултант
Въвеждане и сертификация на СУОС съгласно EN ISO 14001:2004
Изпитване на продукти във връзка с удостоверяване на съответствие и присъждане и нанасяне на СЕ маркировка
Сертификация на СУК за фирми, произвеждащи медицински устройства съгласно EN ISO 13485:2003
Дейности за визуализация
Техническо и финансово отчитане
Одит на проектните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 810 BGN
Общ бюджет: 34 918 BGN
БФП: 17 459 BGN
Общо изплатени средства: 17 459 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 346 BGN
2012 113 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 459 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 745 BGN
2012 96 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 840 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 602 BGN
2012 17 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 619 BGN
Финансиране от бенефициента 22 810 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз