Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0237-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Осигуряване на защита на информацията чрез сертифициране по стандарт ISO 27001 в Стоун Компютърс АД”
Бенефициент: "Стоун Компютърс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на защита на информацията чрез сертифициране по стандарт ISO 27001 в Стоун Компютърс АД
Дейности: Сформиране на екип за проекта; Избор на сертифицираща организация
Провеждане на сертификационен одит първи етап; Сертификационен одит – втори етап
Избор на доставчик на оборудването; Сключване на договор с доставчика
Доставка на оборудването
Заключителни дейности – оформяне на финалните отчети
Разходи за одит на проекта
Разходи за визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 568 BGN
Общ бюджет: 198 612 BGN
БФП: 97 320 BGN
Общо изплатени средства: 97 320 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 97 320 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 320 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 82 722 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 722 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 598 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 598 BGN
Финансиране от бенефициента 103 632 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз