Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0046-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Утвърждаване, конкурентоспособност и просперитет чрез стандартизация
Бенефициент: “Бит и техника” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване, конкурентоспособност и просперитет чрез стандартизация
Дейности: Сключване на договор с консултант
Проучване на условията за разработка на Системата за управление на качеството; Разработка на документацията на Системата за управление на качеството
Обучение на персонала; Реализация на инвестицията;
Внедряване на СУК
Избор на сертификатор
Подготовка за сертификация и сертификация
Сертификационен одит
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 510 BGN
Общ бюджет: 23 578 BGN
БФП: 11 789 BGN
Общо изплатени средства: 11 789 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 789 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 789 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 020 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 768 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 768 BGN
Финансиране от бенефициента 14 510 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз