Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0200-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Покриване на международен стандарт ISO 27001:2005
Бенефициент: "Ай Би Ес - България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Покриване на международен стандарт ISO 27001:2005
Дейности: Сформиране на екип; Набиране на оферти; Избор на подизпълнители
Етап на разработка, документиране и внедряване на Система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2005
Етап на сертификация по ISO 27001:2005
Заключителен етап – извършване на одит и отчитане на резултатите при приключване на проекта; дейности по визуализия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 850 BGN
Общ бюджет: 19 019 BGN
БФП: 9 510 BGN
Общо изплатени средства: 9 510 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 510 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 510 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 083 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 083 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 426 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 426 BGN
Финансиране от бенефициента 12 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз