Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0028-C0001
Номер на проект: ДОПТ-8/04.08.2009 г.; ДОПТ-29/21.12.2012 г.
Наименование: Осигуряване на допълнително възнаграждение на служителите от ИА "ППД", изпълняващи функции по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г., съгласно ПМС 197/2008
Бенефициент: Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 21.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Укрепване на администартивния капацитет в структурите, ангажирани в дейностите, свързани с подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изплатени месечни възнаграждения за 6-месечен период - 12.08.2008-31.12.2008 г.
Индикатор 2 Изплатени месечни възнаграждения за 6-месечен период – 01.07.2009 – 31.12.2009 г.
Индикатор 3 Изплатени месечни възнаграждения за 6-месечен период – 01.01.2010 – 30.06.2010 г.
Индикатор 4 Изплатени месечни възнаграждения за 6-месечен период – 01.07.2010 – 31.12.2010 г.
Индикатор 5 Изплатени месечни възнаграждения за 6-месечен период – 01.01.2011 – 30.06.2011 г.
Индикатор 6 Изплатени месечни възнаграждения за 6-месечен период – 01.07.2011 – 31.12.2011 г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз