Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0026-C0001
Номер на проект: РД-08-256/14.07.09 г.; РД-08-729/11.12.2012 г.
Наименование: Осигуряване на средства за материално стимулиране и задължителни осигурителни вноски по реда на ПМС 197/2008 на служителите в Управляващия орган, отговорни за изпълнението и контрола на ОП "Транспорт" 2007-2013 и предприсъединителна програма ИСПА
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 26.06.2009
Начална дата: 14.07.2009
Дата на приключване: 11.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да осигури финансови средства за материално стимулиране и дължими задължителни осигурителни вноски за служителите в Дирекция "Координация на програми и проекти" в МТ - Управляващия орган, отговорни за изпълнението и контрола на ОП "Транспорт" 2007-2013 г. и предприсъединителна програма ИСПА.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 000 000 BGN
Общ бюджет: 71 478 BGN
БФП: 71 478 BGN
Общо изплатени средства: 71 478 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 93 720 BGN
2010 0 BGN
2011 - 22 242 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 478 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 79 662 BGN
2010 0 BGN
2011 - 18 906 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 756 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 058 BGN
2010 0 BGN
2011 - 3 336 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 722 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Осигурени средства за материално стимулиране и задължителни осигурителни вноски на служителите на УО, отговорни за изпълнението и контрола на ОПТ
Индикатор 2 2. Осигурени средства за материално стимулиране и задължителни осигурителни вноски на служителите на УО, отговорни за изпълнението на предприсъединителната програма ИСПА/КФ 1164/94


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз