Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0854-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: """Модернизация на технологиите за производство на филми и филмови форми в Паспорт медиа ООД"" "
Бенефициент: Паспорт Медиа ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 24.07.2009
Дата на приключване: 24.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Модернизация на технологиите за производство на филми и филмови форми в Паспорт медиа ООД"
Дейности: Избор на изпълнители за доставка на оборудване и консултантски услуги и сключване на договор за финансов лизинг
Доставка на машини,оборудване и услуги
Инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 785 943 BGN
Общ бюджет: 1 189 620 BGN
БФП: 773 253 BGN
Общо изплатени средства: 773 253 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 773 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 146 250 BGN
2012 627 003 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
773 253 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 657 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 124 313 BGN
2012 532 953 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
657 265 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 938 BGN
2012 94 050 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 988 BGN
Финансиране от бенефициента 423 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз