Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0424-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентноспособността на “БИСС АДВЪРТАЙЗИНГ” ООД чрез модернизация на технологичния парк на фирмата"
Бенефициент: "БИСС АДВЪРТАЙЗИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 24.07.2009
Дата на приключване: 24.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентноспособността на “БИСС АДВЪРТАЙЗИНГ” ООД чрез модернизация на технологичния парк на фирмата"
Дейности: Провеждане на процедури за избор на изпълнител на СМР и - доставчик на оборудване. Сключване на договори с избраните изпълнител и доставчик
Доставка и монтаж на оборудване
Изпълнение на СМР
Публичност и визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 576 422 BGN
Общ бюджет: 873 525 BGN
БФП: 567 791 BGN
Общо изплатени средства: 567 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 567 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 567 791 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
567 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 482 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 482 623 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
482 623 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 85 169 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 169 BGN
Финансиране от бенефициента 310 381 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз