Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0734-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентноспособността на “СТРОЙКОМ ПЛАСТ” ЕООД чрез технологична модернизация на фирмата"
Бенефициент: "СТРОЙКОМ ПЛАСТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на “СТРОЙКОМ ПЛАСТ” ЕООД чрез технологична модернизация на фирмата
Дейности: Провеждане на процедури за избор на доставчик на оборудване. Сключване на договор с избрания доставчик
Доставка и монтаж на оборудване
Публичност и визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Хендел ООД
Силанк ЗАД
Микротел ЕООД
Кей Би ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 897 853 BGN
Общ бюджет: 1 151 607 BGN
БФП: 748 544 BGN
Общо изплатени средства: 746 862 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 748 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 179 571 BGN
2010 0 BGN
2011 567 291 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
746 862 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 636 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 152 635 BGN
2010 0 BGN
2011 482 198 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
634 833 BGN
В т.ч. Национално финансиране 112 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 26 936 BGN
2010 0 BGN
2011 85 094 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 029 BGN
Финансиране от бенефициента 483 460 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз