Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0667-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация за подобряване ефективността на “Елтрейд” ООД"
Бенефициент: "Елтрейд" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация за подобряване ефективността на “Елтрейд” ООД
Дейности: Съставяне на екип по проекта и разпределяне на задълженията
Разработване на тръжната документация по проекта
Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на оборудване и софтуер
Закупуване, доставка, монтаж и пускане в употреба на оборудване;
Закупуване, доставка и внедряване на софтуер
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КОМПЮТЕЛ ООД
АК КОНСУЛТ
Йоко принт ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 152 751 BGN
Общ бюджет: 135 660 BGN
БФП: 80 039 BGN
Общо изплатени средства: 80 039 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 80 039 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 039 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 68 033 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 033 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 006 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 006 BGN
Финансиране от бенефициента 106 149 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз