Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0675-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Производство на прецизни оптични компоненти с приложение във видимия и инфрачервения спектър на светлината”
Бенефициент: "Завод за оптика" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: "Производство на прецизни оптични компоненти с приложение във видимия и инфрачервения спектър на светлината”
Дейности: Организация, управление и отчетност
Подготовка на тръжна документаци
Провеждане на процедури за избор на подизпълнители
Доставка и инсталиране на ДМА
Визуализация и популяризиране на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 000 BGN
Общ бюджет: 296 617 BGN
БФП: 177 591 BGN
Общо изплатени средства: 177 591 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 175 795 BGN
2012 1 796 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
177 591 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 149 425 BGN
2012 1 527 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 952 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 369 BGN
2012 269 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 639 BGN
Финансиране от бенефициента 128 014 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз