Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0006-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-MD-6
Наименование: Оценка и анализ на риска за одобрени проекти по оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г.
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 11.08.2008
Начална дата: 03.09.2008
Дата на приключване: 31.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: извършване на оценка и анализ на риска на всеки отделен проект по ОПОС
Дейности: разходи за хонорари на външни експерти и допълн. дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 600 000 BGN
Общ бюджет: 36 840 BGN
БФП: 36 840 BGN
Общо изплатени средства: 36 840 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 280 BGN
2011 22 560 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 840 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 138 BGN
2011 19 176 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 314 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 142 BGN
2011 3 384 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 526 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз