Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0004-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-PPIP-4
Наименование: „Извършване на оценки и анализи на административния капацитет на дирекция „Кохезионна политика за околна среда” (управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013) г. и на дирекция „Вътрешен одит” в Министерство на околната среда и водите, разработване/актуализиране на организационни стратегии на дирекциите, стратегии за развитие на човешките ресурси и специализирани планове за обучения на служителите в дирекциите за периода до 2012 г
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 28.07.2008
Начална дата: 01.05.2010
Дата на приключване: 25.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Извършване на оценки и анализи на административния капацитет на дирекции "КПОС" и "ВО"
Дейности: Насочени към дирекция "КПОС" анализ и оценка на адм капац и на организ структ, актуал на страт за орган развит, страт за чов ресусрс и план за обучения
насочени към диререкция "ВО" анализ и оцен на адм капац, организ стратегия, стратегически план, план за обучения, страт за разв на чов ресурси
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 610 300 BGN
Общ бюджет: 222 156 BGN
БФП: 222 156 BGN
Общо изплатени средства: 222 156 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 222 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 246 840 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 24 684 BGN
222 156 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 188 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 209 814 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 20 981 BGN
188 833 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 026 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 703 BGN
33 323 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз