Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0003-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-PPIP-3
Наименование: Провеждане на социологическо проучване за измерване на познаваемостта на ОПОС 2007-2013 и залагане на индикатори за оценка на мерките за информация и публичност съгласно Комуникационния план на ОПОС
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 28.07.2008
Начална дата: 29.07.2008
Дата на приключване: 31.01.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на социологическото изследване е да оцени степента, с която широката общественост , потенциалните бенефициенти и бенефициентите за сапознати с ОПОС.
Дейности: Провеждане на социологическо проучване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 880 BGN
Общ бюджет: 18 600 BGN
БФП: 18 600 BGN
Общо изплатени средства: 18 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 720 BGN
2009 14 880 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 162 BGN
2009 12 648 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 810 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 558 BGN
2009 2 232 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 790 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз