Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0002-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-UOP-2
Наименование: Обучение на 28-30.05.2008 г. на експерти от дирекция КПОС чрез участие в семинар на тема "Оценка и мониторинг на СФ на ЕС" в град Маастрихт, Холандия
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 19.05.2008
Начална дата: 26.05.2008
Дата на приключване: 31.05.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Нидерландия
Описание
Описание на проекта: Обучение на експерти от дирекция "КПОС" в семинар на тема "Оценка и мониторинг на структурните фондове на ЕС", организиран от ЕИПА в Маастрихт, Холандия - 28-30 май 2008 г.
Дейности: Участие в семинар "Оценка и мониторинг на структурните фондове на ЕС"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 269 BGN
Общ бюджет: 8 149 BGN
БФП: 8 149 BGN
Общо изплатени средства: 8 149 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 149 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 149 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 926 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 222 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 222 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз