Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0001-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-MD-1
Наименование: Заседания на Комитет за наблюдение на ОПОС 2007-2013
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2008
Начална дата: 25.05.2008
Дата на приключване: 31.12.2008
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Комитетът за наблюдение провежда две редовни заседания годишно, съотвтно през пролетта и есента, като същевременно съгласно вътрешните правила, може да провежда извънредни заседания при необходимост. За 2008 г. - 16.01.2008, 28.02.2008, 3.06.2008 и ноември 2008 г.
Дейности: Първо (учредително) заседание на КН на ОПОС
Извънредно заседание на КН
Първо редовно заседание на КН
Второ редовно заседание на КН
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз