Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0043-C0001
Номер на проект: А09-31-9С/28.01.2009
Наименование: Оптимизиране на процесите и интегриране на административните услуги в община Полски Тръмбеш
Бенефициент: Община Полски Тръмбеш
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги в община Полски Тръмбеш.
Дейности: 1 Анализ на състоянието на предлаганите услуги и разработване на оптимизиран модел на процесите на обслужване
2 Внедряване на е-система за управление на документи
3 Обучение на представители на целевите групи за работа с е-система за управление на документи
4 Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Абеатус ЕООД
"АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 322 001 BGN
Общ бюджет: 228 181 BGN
БФП: 228 181 BGN
Общо изплатени средства: 218 853 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 228 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 64 400 BGN
2010 39 722 BGN
2011 61 515 BGN
2012 53 215 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
218 853 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 193 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 54 740 BGN
2010 33 764 BGN
2011 52 288 BGN
2012 45 233 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
186 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 227 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 660 BGN
2010 5 958 BGN
2011 9 227 BGN
2012 7 982 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 828 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Изготвени: Анализ след анкета; Модел за оптимизация
Индикатор 2 По Д1 - проведена кръгла маса
Индикатор 3 По Д2 - внедрена е-система
Индикатор 4 По Д2 - изградени 14 отдалечени точки
Индикатор 5 По Д3 - проведено обучение - 50 обучени
Индикатор 6 По Д3 - издадени 100 инструкции за работа със с-та
Индикатор 7 По д4 - осъществени: 2 пресконференции; ежемесечен е-бюлетин; 500 брошури; 500 стикери; 100 плаката; 1 табела; 5000 листовки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз