Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0083-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/083
Наименование: „Стабилизиране на административния капацитет на дирекция „Вътрешен одит“ за извършване на одитни дейности по Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 01.09.2015г.-31.12.2015г.“
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2015
Начална дата: 24.11.2015
Дата на приключване: 24.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: С този проект се цели повишаването на ефикасността и ефективността на изпълнението на дейностите по вътрешен одит, чрез осигуряване на възнаграждения на служители от дирекция «Вътрешен одит» за периода 01.09.2015г.-31.12.2015г.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Верификация на разходите по проекта.
дейност 3: Окончателно отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 957 BGN
Общ бюджет: 31 109 BGN
БФП: 31 109 BGN
Общо изплатени средства: 23 381 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 23 381 BGN
23 381 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 19 874 BGN
19 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 507 BGN
3 507 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) размер на месечна РЗ
Индикатор 2 (Д) Материално стимулирани служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз