Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0104-C0001
Номер на проект: РД-08-382/17.07.2015 г.;РД-08-556/30.11.2016 г.
Наименование: „Заключителна кампания за популяризиране на резултатите от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. сред широката общественост, чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радиостанции)”
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 17.06.2015
Начална дата: 17.07.2015
Дата на приключване: 30.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е популяризиране на постигнатите резултати и ползите по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Дейности: Сключване на договор(и) за придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от телевизионни оператори и предоставянето на програмно време. Телевизионните оператори, с които ще се търси сътрудничество, ще бъдат телевизии с нацио
Съвместни предавания за ОП „Транспорт” 2007-2013 г., излъчване на радио-клипове, радио-рубрики, рубрики с въпроси със слушатели и др. за популяризиране резултатите от ОПТ с радиа с национално ефирно покритие.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 250 000 BGN
Общ бюджет: 1 240 207 BGN
БФП: 1 240 207 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 240 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 054 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 186 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1. Излъчени видео-клипове, информационни, телевизионни рубрики и други форми на съвместни предавания по телевизии с национално ефирно покритие. (приведена дължина към 1 мин.)
Индикатор 2 (Д) 2. Излъчени радио-клипове, информационни, радио-рубрики и други форми на съвместни предавания в радиостанции с национално ефирно покритие. (приведена дължина към 1 мин.)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз