Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0101-C0001
Номер на проект: TA-2015-GD-OPENV-98
Наименование: "Извършване на проверки по проекти, финансирани по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." през 2015 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 23.02.2015
Начална дата: 23.02.2015
Дата на приключване: 30.04.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на средства за осъществяване на контролните функции на УО свързани с изпълнението на оперативната програма чрез извършването на проверки по проекти финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (ОПОС) през 2015 г.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 422 282 BGN
Общ бюджет: 200 130 BGN
БФП: 200 130 BGN
Общо изплатени средства: 119 589 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 119 589 BGN
119 589 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 101 651 BGN
101 651 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 17 938 BGN
17 938 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз