Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0026-C0001
Номер на проект: 08-23-161/25.04.08
Наименование: Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация
Бенефициент: Асоциация за европейско партньорство
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Чрез инвестиции в човешкия капитал на нестопанските сдружения в целевите области (област София-град и Софийска област) за обучение и повишаване на информираността – да се повиши качеството на човешките ресурси в тези организации, което да спомогне за разгръщане на потенциала и повишаване капацитета на структурите на гражданското общество за активно и ползотворно сътрудничество с администрацията. Чрез проучване и анализ на капацитета на СГО за активен диалог и ефективно партньорство с администрац
Дейности: 1. Сформирането на екип за изпълнението на проекта.
2. Създаване на "мрежи за сътрудничество" чрез разкриване на изнесени структури на АЕП в 6-те планови региона.
3. Обучение на обучители.
4. Обучение на представител на екипа на АЕП в друга страна-членка на ЕС за проучване на европейския опит.
5. Анкетиране на НПО в област София-град и Софийска област за изграждане на база данни за създаването на електронен инф. пул на СГО.
6. Създаване на електронен информационен пул на сдруженията с нестопанска цел на територията на София-град и Софийска област.
7. Проучване на капацитета на СГО в област София-град и Софийска област за активен диалог и ефективно партньорство с администрацията.
8. Изготвяне на анализ и методика за въвеждане на механизъм за активизиране на диалога между СГО и администрацията в целевите области.
9. Разработване на дискусионен онлайн форум на Интернет страницата на АЕП.
10. Създаване на виртуален "Колеж на СГО"
11. Есенен учебен семестър на "Колежа на СГО"
12. Пролетен учебен семестър на "Колежа на СГО"
13. Think-tank сесии в края на всеки учебен семестър на "Колежа на СГО"
14. Организиране на кръгли маси в Монтана, Габрово, Добрич, Сливен, Смолян и Кюстендил.
15. Организиране на заключителна конференция в София на тема "Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация"
16. Дейности за информация и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДВМ - София
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 111 BGN
Общ бюджет: - 19 019 BGN
БФП: - 19 019 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 19 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 39 822 BGN
2009 67 876 BGN
2010 23 128 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 130 827 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 16 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 849 BGN
2009 57 695 BGN
2010 19 659 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 111 203 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 2 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 973 BGN
2009 10 181 BGN
2010 3 469 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 19 624 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - сформиран екип; сформирани мобилни и временни екипи; приети план-график, методика и други организационни документи
Индикатор 2 По Д2 - създадени мрежи за сътрудничество с разкриване на 6 изнесени структури в 6-те планови региона
Индикатор 3 По Д3 - подготвени 18 обучители;
Индикатор 4 По Д3- разработени материали за 5 учебни модула
Индикатор 5 По Д4 - обучени 4 ма експерти на АЕП
Индикатор 6 По Д5 - проведено анкетиране на НПО
Индикатор 7 По Д5 - създадена инф. база данни
Индикатор 8 По Д6 - създаден информационен пул на СГО
Индикатор 9 По Д7 - проведено анкетно проучване
Индикатор 10 По Д8 - разработено и публикувано ръководство - 1000 бр. тираж
Индикатор 11 По Д9 - разработен он-лайн форум
Индикатор 12 По Д10 - създаден виртуален колеж - 300 обучени
Индикатор 13 По Д11 - проведен есенен учебен семестър - 300 участника
Индикатор 14 По Д12 - проведен пролетен семестър - 300 обучени
Индикатор 15 По Д13 - проведени 2 сесии - 200 участника
Индикатор 16 По Д14 - проведени 6 кръгли маси 300 участника - 6х50
Индикатор 17 По Д15 - проведена заключителна конференция - 100 участника
Индикатор 18 По Д16 - реализирани дейности - 8 съобщения до медии; 6 интервюта за медии; 3 участия в ТВ и радио предавания; 8 интернет базирани публикации; информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз