Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0003-C0001
Номер на проект: 07-23-162/20.11.2007
Наименование: Знаещи и можещи партньори
Бенефициент: Конфедерация на независимите синдикати в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 08.02.2008
Дата на приключване: 08.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на по-ефективно и резултатно сътрудничество с администрацията и бизнеса на национално, браншово, регионално и общинско ниво чрез повишаване на административния капацитет, на качеството на управление на човешките ресурси, създаване на експертни мрежи, усъвършенстване на дейността на Информационния център за фундаментални права по свободно движение на работници в ЕС, разработване и публикуване на материали, специализирано обучение на 500 синдикални активисти, кампания за информация и публичност, управление на проекта според изискванията на ОПАК
Дейности: 1. Система за управление на човешките ресурси и на база данни за резервни кадри.
2. Електронна система за документооборот и управление на работните процеси.
3. Специализирани експертни мрежи.
4. Стратегия на КНСБ за развитие и регулиране на индустриалните отношения.
5. Информационен център по свободно движение на работници.
6. Разработване на 11 комплекта учебни, информационни и фактологически материали.
7. Специализирано обучение.
8. Информация и публичност.
9. Управление на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДАВИД ХОЛДИНГ" АД
"APRIKOM" OOD
"Алба Ф"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 155 BGN
Общ бюджет: 279 900 BGN
БФП: 279 900 BGN
Общо изплатени средства: 264 171 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 279 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 95 039 BGN
2009 212 558 BGN
2010 2 354 BGN
2011 0 BGN
2012 - 155 BGN
2013 - 45 626 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
264 171 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 237 915 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 80 783 BGN
2009 180 674 BGN
2010 2 001 BGN
2011 0 BGN
2012 - 132 BGN
2013 - 38 782 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
224 545 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 256 BGN
2009 31 884 BGN
2010 353 BGN
2011 0 BGN
2012 - 23 BGN
2013 - 6 844 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 626 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз