Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0088-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/040
Наименование: Модели на градско (пространствено) планиране за развитие на полицентрични градове-региони с икономика, базирана на знанието – София и Хелзинки /ПолиТехноПолис София - Хелзинки/
Бенефициент: Асоциация Хоризонти
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящето проектно предложение е да се подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики в сферата на планирането и възтановяването на градски райони чрез междурегионално сътрудничество в рамките на Европейския съюз.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Провеждане на процедури за определяне за определяне на изпълнител)
дейност 3 (Първо събиране на НТК)
дейност 4 (Набиране, обработка и селектиране на данни)
дейност 5 (Специализиран анализ и конкретни примери)
дейност 6 (Местни кръгли маси)
дейност 7 (Второ събиране на НТК)
дейност 8 (Дефиниране на изисквания принципи на планиране)
дейност 11 (Дейности за информираност и публичност)
дейност 9 (Изработване на устойчив модел)
дейност 10 (Трето събиране на НТК
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 310 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 индикатор:...... иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 индикатори:.... регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 индикатор:....... проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор:... .... участници в междурегионални събития
Индикатор 5 индикатор:........ междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз