Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0036-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/018
Наименование: Испанският модел на междуобщинско сътрудничество “КОМАРКА”
Бенефициент: Асоциация за развитие на планинските общини в Република България
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Своге
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение е в унисон с целта на конкретната схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и отговаря на всички изисквания на програмата. Общата цел на проектното предложение “Испанският модел на междуобщинско сътрудничество “КОМАРКА” е да подпомогне процеса за осъществяване на политики на регионално ниво. Тази цел съответства на общата цел за подобряване качеството на живот и повишаване възможността за устойчиво местно развитие по настоящата схема “Подкрепа за межд
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Формиране на екип
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Тръжни процедури
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Разпространение на информация и популяризиране на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Проучване и анализ на испанската добра практика КОМАРКА
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Подготовка, разработване и отпечатване на сборник с добри практики
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Посещение с учебна цел
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Обучителен семинар
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 Конференция за разпространение на добрата практика КОМАРКА
Подготовка и Изпълнение на дейност 9 Разработване на подстраница към уебстраницата на община Своге
Подготовка и Изпълнение на дейност 10 Финален отчет и одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 716 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество - иновативната испанска практика КОМАРКА
Индикатор 2 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта Сборник с добри практики
Индикатор 3 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта DVD дискове
Индикатор 4 междурегионални събития, организирани за обмяна на опит - конференция за споделяне на добри практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз