Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/048-01
Наименование: „Партньорство за устойчиво европейско развитие”
Бенефициент: Община Лъки
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Лъки
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложения от община Лъки проект е обмяна на ноу-хау и добри практики чрез сътрудничество с община Мниховице, Чешка Република за развитието на туризма и маркетинг на природните и културни дестинации.
Дейности: Мониторинг на туристическия бизнес в община Лъки
Създаване на пул от експерти по туризма – локални туристически лидери
Идентифициране на нуждите за допълнителна квалификация на туристическите лидери
Обучения и работни срещи в Чешката Република
Разработване на стратегия за развитие на туризма
Разработване на специална маркетингова стратегия за подпомагане на стратегията за туризма
Дейности за осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 220 BGN
Общ бюджет: 97 769 BGN
БФП: 97 769 BGN
Общо изплатени средства: 88 169 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 366 BGN
2011 51 803 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 169 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 911 BGN
2011 44 033 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 944 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 455 BGN
2011 7 770 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 225 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество .
Индикатор 2 стратегически регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта .
Индикатор 3 Участници в междурегионални събития..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз