Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0015-C0001
Номер на проект: 14-22-17
Наименование: Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Дирекция „Национален парк Рила”
Бенефициент: Дирекция Национален парк Рила
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 25.09.2014
Дата на приключване: 25.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите, за ефективно и устойчиво развитие на администрацията на Дирекция „Национален парк Рила”
Дейности: Дейност 3. Информация и публичност
Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2. Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 135 059 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 012 BGN
2015 - 27 012 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 960 BGN
2015 - 22 960 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 052 BGN
2015 - 4 052 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Формиран екип
Индикатор 2 (Д) Подготвена и проведена тръжна процедура
Индикатор 3 (Д) Сключени договори с външни изпълнители (граждански и по ЗОП)
Индикатор 4 (Д) Междинни, годишен, финален доклад
Индикатор 5 (Д) Проведени групови обучения
Индикатор 6 (Д) Обучени служители
Индикатор 7 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 8 (Д) Изработен банер
Индикатор 9 (Д) Изработени информационни брошури
Индикатор 10 (Д) Публикувани информационни съобщения на интернет страницата Д „НП Рила”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз