Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0419-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на енергоспестяващи мерки в "АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД"
Бенефициент: "АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на енергоспестяващи мерки в "АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД"
Дейности: Дейност 4. Доставка на климатични системи за административната и производствената сгради
Дейност 2. Доставка на термопомпена система за БГВ за административна сграда
Дейност 3. СМР по фасадна и покривна изолация и подмяна на дограма на административната и на производствената сгради
Дейност 1.Обследване за енергийна ефективност
Дейност 5. Доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация на четири хладилни камери
Дейност 6.Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Финвера Консулт
Технобилд Инженеринг ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 516 375 BGN
Общ бюджет: 1 031 889 BGN
БФП: 515 944 BGN
Общо изплатени средства: 515 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 515 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 515 944 BGN
515 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 438 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 438 553 BGN
438 553 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 77 392 BGN
77 392 BGN
Финансиране от бенефициента 516 375 BGN
Индикатори
Индикатор 1 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 5 (Д) Инсталирана термопомпена система за БГВ на административна сграда
Индикатор 6 (Д) Доставени и въведени в експлоатация енергоефективни климатични инсталации
Индикатор 7 (Д) Изпълнени сградни енергоспестяващи мерки (фасадно и покривно изолиране и подмяна на дограма)
Индикатор 8 (Д) Оборудвани енергоефективни хладилни камери
Индикатор 9 (Д) Осъществена визуализация по проекта (визуализационна табела и стикери за оборудването)
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 11 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 12 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз