Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0440-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност на офис -сградата на " Амфион" ЕООД"
Бенефициент: "АМФИОН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Енергийна ефективност на офис -сградата на " Амфион" ЕООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Проектиране“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. „Изграждане на високоефективна вентилационна инсталация с вградена термопомпа“
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. „Подмяна на външния стъклопакет“
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. „Смяна на осветителни тела ”
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. „Информираност и публичност
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 618 BGN
Общ бюджет: 121 435 BGN
БФП: 60 718 BGN
Общо изплатени средства: 60 718 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 60 718 BGN
60 718 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 51 610 BGN
51 610 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 9 108 BGN
9 108 BGN
Финансиране от бенефициента 65 618 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 3 (Д) Спестена на енергия, включително топлинна енергия от ТЕЦ и електроенергия
Индикатор 4 (Д) Намаляване на въглеродните емисии
Индикатор 5 (Д) Намаляване на енергийната интензивност за единица продукция - електроенергия за лв оборот
Индикатор 6 (Д) Брой енергийно ефективни технологии / процеси въведени в подкрепеното предприятие
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз