Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0339-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в ЕТ "КРЕМЪКОВ-КОРПОРЕЙШЪН-ЕНЧО КРЕМЪКОВ""
Бенефициент: ЕТ "КРЕМЪКОВ-КОРПОРЕЙШЪН-ЕНЧО КРЕМЪКОВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в ЕТ "КРЕМЪКОВ-КОРПОРЕЙШЪН-ЕНЧО КРЕМЪКОВ""
Дейности: Дейност 1: Изграждане на соларна система за загряване на топлоносител за битова гореща вода
Дейност 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективна мобилна сондажна машина
Дейност 3: Осигуряване на визуализация, информираност и публичност на проекта
Дейност 4:Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 323 734 BGN
Общ бюджет: 647 468 BGN
БФП: 323 734 BGN
Общо изплатени средства: 323 732 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 323 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 210 000 BGN
2015 113 732 BGN
323 732 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 275 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 178 500 BGN
2015 96 672 BGN
275 172 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 500 BGN
2015 17 060 BGN
48 560 BGN
Финансиране от бенефициента 323 734 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Закупено и внедрено в експлоатация ново енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 6 (Д) Увеличена печалба
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта ВЕИ инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на годишното потребление на дизелово гориво за производството
Индикатор 9 (Д) Финансово и технически успешно реализиран проект
Индикатор 10 (Д) Oчаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз