Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0321-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност в "Стам Трейдинг" АД"
Бенефициент: Стам Трейдинг АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност в "Стам Трейдинг" АД"
Дейности: Организацията и управлението на проекта, мониторинг и комуникация
Изготвяне на инвестиционен проект за енергийноефективна реконструкция на сградата на основното производствено хале по смисъла на Закона за устройство на територията
Доставка и строително-монтажни работи за подобряване на енергийните характеристики на основното производствено хале и на административно-производствено-сортировъчната сграда
Реконструкция на отоплителната система чрез закупуване, доставка и монтаж на котел на пелети и високо ефективни отоплителни тела
Закупуване и доставка на дизелов мотокар
Визуализация на проектните дейности
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 333 949 BGN
Общ бюджет: 649 997 BGN
БФП: 324 999 BGN
Общо изплатени средства: 324 999 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 324 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 324 999 BGN
324 999 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 276 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 276 249 BGN
276 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 48 750 BGN
48 750 BGN
Финансиране от бенефициента 333 949 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 2 (Д) Създадени инвестиции
Индикатор 3 (Д) Изготвен инвестиционен проект за енергийноефективна реконструкция на сградата на основното производствено хале по смисъла на Закона за устройство на територията
Индикатор 4 (Д) Реализирани енергийноефективни мерки за сградата на основното производствено хале
Индикатор 5 (Д) Реализирани енергийноефективни мерки за административно-производствено-сортировъчната сграда
Индикатор 6 (Д) Доставен и въведен в експлоатация нов дизелов мотокар
Индикатор 7 (Д) Откриване на нови работни места
Индикатор 8 (Д) Общо намаляване на емисиите на CO2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз