Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0018-C0001
Номер на проект: РД-08-88/17.03.2009 г.; РД-08-728/11.12.2012 г.
Наименование: Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” за периода 2008 г. – декември 2009 г.
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 06.03.2009
Начална дата: 17.03.2009
Дата на приключване: 11.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” за периода 2008 г. – декември 2009 г.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 000 BGN
Общ бюджет: 35 751 BGN
БФП: 35 751 BGN
Общо изплатени средства: 35 751 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 055 BGN
2010 6 696 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 751 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 24 697 BGN
2010 5 691 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 388 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 358 BGN
2010 1 004 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 363 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Транспорт"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз