Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0294-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергоспестяващи съоръжения и внедряване на система за енергиен мениджмънт в хотел "Ерма""
Бенефициент: "НОРМА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на енергоспестяващи съоръжения и внедряване на система за енергиен мениджмънт в хотел "Ерма""
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 3- Подобряване на КПД на системата за охлаждане и въвеждане на система за енергиен мениджмънт
Подготовка и изпълнение на дейност 4- Подобряване на ефективността на съществуващата осветителна система
Подготовка и изпълнение на дейност 5- Информация и публичност
Подготовка и изпълнение на дейност 6-Отчитане на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 883 BGN
Общ бюджет: 407 804 BGN
БФП: 163 122 BGN
Общо изплатени средства: 163 122 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 163 122 BGN
163 122 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 138 653 BGN
138 653 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 24 468 BGN
24 468 BGN
Финансиране от бенефициента 286 325 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Публичност
Индикатор 2 (Д) Преминаване към централна климатична система
Индикатор 3 (Д) Енергийно спестяване на единица продукция
Индикатор 4 (Д) Фактор на енергийно спестяване след въвеждане на мерките за енергийна ефективност
Индикатор 5 (Д) Въведени енергоспестяващи мерки
Индикатор 6 (Д) Използване на общо и специфични консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз