Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1303-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-11057
Наименование: "Създаване, стартиране и развитие на козметичен салон за красота"
Бенефициент: АЛЕКСАНДРА ЕКЛИПС
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 02.04.2014
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: - Фирмата е стартираща, като създаването и е с цел предоставяне възможност за бизнес дейност в сферата на услугите, повишаване нивото на заетостта, качеството на обслужване, инвестиции в човешкия капитал; - Предлаганите услуги във фирмата, са свързани с нуждите и предпочитанията на клиентите, формиращи целевия пазар, като основна задача е доставянето на услуги за населението на гр. Чирпан.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екип и управление на проекта Подбор и наемане на персонал. Разработване на длъжностни характеристики за ръководител на проект и счетоводител. Разпределяне на конкретните отговорности в хода на целия проект. Уточняване на комуникирането по проекта с Агенция по заетостта.
Дейност 2: Визуализация и публичност на проекта Информационната табела ще бъде поставена на подходящо място в помещението, в което ще се извършва дейността на предприятието; Изработените табела и стикери ще допринесат за публичност и широка информираност на обществеността за приноса на ЕС и ЕСФ.
Дейност 3: Наемане на търговско помещение, в което ще се извършва дейността на предприятието Наетото помещение ще се използва за салон за красота на търговската компания, необходимо за новонаетият персонал и ръководен екип на проекта, както и за осъществяване дейността на предприятието.
Дейност 4: Закупуване на Дълготрайни материални активи Предвиденото за закупуване е необходимо за осъществяване дейността на новосъздаденото предприятие
Дейност 5: Първоначално закупуване на материали и консумативи За да започне да функционира микро – предприятието има нужда от първоначално закупуване на материали и консумативи. Предвидените за закупуване материали и консумативи са свързани с работния процес на салона. Предвиждаме тези продукти да бъдат изразходвани, вложени и реализирани до приключването на проекта.
Дейност 6: Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца Ще бъдат разкрити две работни места: Управител - 1 работно място. Изисквания към лицето: професионален опит в областта на Фризьорство и разкрасителни дейности, Персонал – 1 работно място. Изисквания към лицето: Опит в разкрасителните дейности, трудов стаж в подобен род салони за красота.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПРИНТ АРТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 300 BGN
Общ бюджет: 19 017 BGN
БФП: 19 017 BGN
Общо изплатени средства: 19 017 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 017 BGN
2015 0 BGN
19 017 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 165 BGN
2015 0 BGN
16 165 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 853 BGN
2015 0 BGN
2 853 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз