Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0100-C0001
Номер на проект: РД-08-113/17.03.2014 г.;РД-08-544/28.10.2015 г.
Наименование: „Предоставяне на стратегическа консултантска помощ от Европейска инвестиционна банка на Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. за успешно приключване на програмния период 2007 – 2013 г.”
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2014
Начална дата: 17.03.2014
Дата на приключване: 30.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта е свързана с подпомагане на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за успешно приключване на програмата за текущия програмен период 2007 – 2013 г.
Дейности: Споразумение за оказване на техническа консултантска подкрепа на УО на ОПТ 2007 – 2013 г. от страна на Европейска инвестиционна банка
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 637 112 BGN
Общ бюджет: 1 580 155 BGN
БФП: 1 580 155 BGN
Общо изплатени средства: 1 284 841 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 580 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 284 841 BGN
1 284 841 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 343 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 092 115 BGN
1 092 115 BGN
В т.ч. Национално финансиране 237 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 192 726 BGN
192 726 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1. Изпълнено споразумение между МТИТС и ЕИБ за предоставяне на консултантски услуги
Индикатор 2 (Д) 2. Изготвен доклад по под дейност 1, съдържащ информация за общия статус на ж.п проектите по ОПТ, както и идентифицирани „рискови” ж.п. проекти
Индикатор 3 (Д) 3. Изготвен доклад с препоръки по отношение на рисковите жп проекти, въз основа на преглед на всички железопътните проекти по ОПТ.
Индикатор 4 (Д) 4. Изготвен План за действие на база изложените препоръки
Индикатор 5 (Д) 5. Изготвен встъпителен доклад, относно прилагане на мерките за рисковите жп проекти.
Индикатор 6 (Д) 6. Изготвени междинни доклади по отношение изпълнението на мерките за идентифицираните рисковите жп проекти
Индикатор 7 (Д) 7 Изготвени указания по прилагане на чл. 55 от Регламент 1083/2006 относно приключване на приходогенериращи проекти.
Индикатор 8 (Д) 8. Проиграни казуси в НКЖИ и Метрополитен
Индикатор 9 (Д) 9. Изготвени доклади от извършени инцидентни проверки и проиграните казуси
Индикатор 10 (Д) 10. Проведени работни срещи
Индикатор 11 (Д) 11. Изготвен финален доклад относно приключването на приходогенериращи проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз