Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0098-C0001
Номер на проект: ТА-2014-KPOS-PP-95
Наименование: Осъществяване от УО на планирани и ad hoc проверки на място, както и проверки на място, свързани с администрирането на нередности по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", на проекти одобрени за финансиране по приоритетни оси 1, 2 и 3 на програмата"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2014
Начална дата: 31.03.2014
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: „Осъществяване от УО на планирани и ad hoc проверки на място, както и проверки на място, свързани с администрирането на нередности по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, на проекти одобрени за финансиране по приоритетни оси 1, 2 и 3 на програмата“
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 200 BGN
Общ бюджет: 7 785 BGN
БФП: 7 785 BGN
Общо изплатени средства: 7 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 120 BGN
2015 665 BGN
7 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 052 BGN
2015 565 BGN
6 617 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 068 BGN
2015 100 BGN
1 168 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз