Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0097-C0001
Номер на проект: ТА-2014-KPOS-PP-94
Наименование: "Осигуряване на средства на дирекция „Вътрешен одит” в МОСВ за командировки при извършване на одитен ангажимент за преглед на договори над праговете по Директива 2004/18/ЕС, по които няма наложени финансови корекции в максимален размер"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 17.02.2014
Начална дата: 25.02.2014
Дата на приключване: 31.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на средства на дирекция „Вътрешен одит” в МОСВ за командировки при извършване на одитен ангажимент за преглед на договори над праговете по Директива 2004/18/ЕС, по които няма наложени финансови корекции в максимален размер
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 160 BGN
Общ бюджет: 6 340 BGN
БФП: 6 340 BGN
Общо изплатени средства: 6 340 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 340 BGN
2015 0 BGN
6 340 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 389 BGN
2015 0 BGN
5 389 BGN
В т.ч. Национално финансиране 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 951 BGN
2015 0 BGN
951 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз