Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0239-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на енергоспестяващи мерки в "Българска училищна индустрия" ООД
Бенефициент: "БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на енергоспестяващи мерки в "Българска училищна индустрия" ООД
Дейности: Доставка и монтаж на котел за отопление на биомаса
Доставка и монтаж на ново производствено оборудване
Доставка и монтаж на линия за прахово боядисване
Визуализация на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 118 798 BGN
Общ бюджет: 237 596 BGN
БФП: 118 798 BGN
Общо изплатени средства: 118 798 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 118 798 BGN
2015 0 BGN
118 798 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 100 978 BGN
2015 0 BGN
100 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 820 BGN
2015 0 BGN
17 820 BGN
Финансиране от бенефициента 118 798 BGN
Индикатори
Индикатор 1 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 6 (Д) Доставен и въведен в експлоатация котел за отопление на биомаса
Индикатор 7 (Д) Доставено и въведено в експлоатация ново производствено оборудване
Индикатор 8 (Д) Доставена и въведена в експлоатация линия за прахово боядисване
Индикатор 9 (Д) Изпълнена визуализация на проекта
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 11 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз