Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0380-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инфраструктура и софтуер за дистанционно заявяване и получаване на административни услуги
Бенефициент: "ФАСТ ПЕЙ СОФИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 10.01.2014
Дата на приключване: 10.07.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Инфраструктура и софтуер за дистанционно заявяване и получаване на административни услуги
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Определяне на екип по проекта
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители от страна на бенефициента
Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на изпълнител от страна на бенефициента за доставка на оборудване - хардуер
Дейност 4: Провеждане на процедура за избор на изпълнител от страна на бенефициента за разработване на специализиран софтуер
Дейност 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото оборудване - хардуер
Дейност 6: Разработване и внедряване на специализирания софтуер
Дейност 7: Мониторинг и отчитане на проекта
Дейност 8: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 432 011 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 281 948 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Експерти/служители, включени в екипа по проекта
Индикатор 8 (Д) Подготвена документация за избор на изпълнител
Индикатор 9 (Д) Проведената процедура за избор на изпълнител
Индикатор 10 (Д) Доставено и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 11 (Д) Разработен и внедрен специализиран софтуер
Индикатор 12 (Д) Изготвени: - обозначителна табела - 2 - стикери - 612
Индикатор 13 (Д) Изготвени отчети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз