Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0326-C0001
Номер на проект: К-26-А-72/29.06.2015
Наименование: Внедряване на иновативна SCADA система и техническа инфраструктура за управление на Водоснабдителна система от язовир „Жеков вир“.
Бенефициент: "Асарел-Медет" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 10.01.2014
Дата на приключване: 10.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна SCADA система и техническа инфраструктура за управление на Водоснабдителна система от язовир „Жеков вир“.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Дейности по Елемент „Инвестиции
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Инженерно технически услуги (Консултантски услуги за SCADA система)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 618 594 BGN
Общ бюджет: 1 426 249 BGN
БФП: 723 725 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 723 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 615 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 108 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 1 597 314 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Икономисана електроенергия
Индикатор 8 (Д) Намалени експлоатационни разходи от поддръжка на помпените станции
Индикатор 9 (Д) Сведен до минимум риск от нереализирана полза при спиране на производството в ОФ „Асарел“ вследствие на аварии в помпените станции или съпътстващите хидротехнически съоръжения.
Индикатор 10 (Д) Увеличен експлоатационен живот на водоснабдителната система
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз