Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.25-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ АСП 2014
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.12.2013
Начална дата: 12.12.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финансов план
Дейности: Финансов план
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 397 737 BGN
Общ бюджет: 1 129 492 BGN
БФП: 1 129 492 BGN
Общо изплатени средства: 1 129 492 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 129 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 129 492 BGN
2015 0 BGN
1 129 492 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 960 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 960 068 BGN
2015 0 BGN
960 068 BGN
В т.ч. Национално финансиране 169 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 169 424 BGN
2015 0 BGN
169 424 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз