Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0032-C0001
Номер на проект: ESF-2102-05-10001
Наименование: Професионално обучение на заети в "Миг - Атас Интернешънъл" ООД
Бенефициент: "Миг - Атас Интернешънъл" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 05.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността, адаптивността и конкурентноспособността на заетите лица, в това число по-възрастните работници, във фирма «Миг-Атас Интернешънъл» ООД – гр.Чипровци, чрез професионално обучение по специалности, необходими за бъдещото развитие и разширяване на фирмата.
Дейности: Дейност 1 Съставяне екип на проекта
Подготовка на дейност 2 Професионално обучение на заети лица
Изпълнение на дейност 2: Професионално обучение на заети лица
Подготовка на дейност 3 Оперативен мониторинг и контрол
Изпълнение на дейност 3 Оперативен мониторинг и контрол
Подготовка на дейност 4 Тръжни процедури за доставка
Изпълнение на дейност 4 Тръжни процедури за доставка
Подготовка на дейност 5 Информиране и публичност
Изпълнение на дейност 5 Информиране и публичност
Подготовка на дейност 6 Анализ на резултатите
Изпълнение на дейност 6 Анализ на резултатите
Подготовка на дейност 7 Изготвяне на отчети
Изпълнение на дейност 7 Изготвяне на отчети
Партньори
Партньори:
Федерация на дружествата за разпространение на знания
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 455 BGN
Общ бюджет: 19 339 BGN
БФП: 19 339 BGN
Общо изплатени средства: 19 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 000 BGN
2010 14 339 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 250 BGN
2010 12 188 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 750 BGN
2010 2 151 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 901 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз