Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0029-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на иновативен технологичен процес в участъка за формоване на отливки в "Леярмаш" АД"
Бенефициент: "ИХБ Метал Кастингс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 15.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на иновативен технологичен процес в участъка за формоване на отливки в "Леярмаш" АД"
Дейности: Дейност 1: Избор на доставчици на оборудването
Дейност 5: Визуализация
Консултантски услуги по подготовка и изготвяне на проектно предложение
Дейност 4: Осъществяване на консултантските услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт
Дейност 3: Избор на изпълнители на консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт
Дейност 2: Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИЮ КОНСУЛТ" ООД
Телемат Трейд ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 360 014 BGN
Общ бюджет: 399 268 BGN
БФП: 359 341 BGN
Общо изплатени средства: 359 341 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 359 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 359 341 BGN
359 341 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 305 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 305 440 BGN
305 440 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 53 901 BGN
53 901 BGN
Финансиране от бенефициента 40 002 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Закупени и въведени ДМА, пряко свързани с иновативния технологичен процес
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Внедряване в дейността на иновативен технологичен процес
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 11 (Д) Индикатор 5: Намаляване себестойността на тон отливка
Индикатор 12 (Д) Индикатор 6: Увеличаване на печалбата
Индикатор 13 (Д) Индикатор 7: Увеличаване на приходите от продажба на отливки
Индикатор 14 (Д) Индикатор 8: Увеличаване на приходи от износ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз