Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на иновативен технологичен процес в участъка за зъбошлифоване на "ЗММ Нова Загора" АД"
Бенефициент: "ЗММ - НОВА ЗАГОРА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на иновативен технологичен процес в участъка за зъбошлифоване на "ЗММ Нова Загора" АД"
Дейности: Администриране и отчитане на проектните дейности
Дейност:2 Провеждане на процеду-ра за избор на изпълнители за доставка на ново оборудване
Дейност 3. Доставка и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 4: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за консултантски услуги от инженерно-технически характер
Дейност 5: Внедряване в производство на иноватив-ния техноло-гичен процес за шлифоване на зъбни колела
Дейност 6. Дейности по визуализация и публичност на получената безвъзмездна помощ
консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 715 839 BGN
Общ бюджет: 1 040 612 BGN
БФП: 529 738 BGN
Общо изплатени средства: 529 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 529 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 101 703 BGN
2015 428 035 BGN
529 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 450 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 86 448 BGN
2015 363 829 BGN
450 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 255 BGN
2015 64 205 BGN
79 461 BGN
Финансиране от бенефициента 696 711 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Закупено ново високотехнологично оборудване
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Намаляване на оперативните разходи за производството на зъбни колела
Индикатор 10 (Д) Увеличаване на приходите от продажби на зъбни колела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз