Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0452-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Контекстно извеждане на информация и позициониране на реклама въз основа на автоматизиран анализ на социални мрежи посредством прилагане на метод за семантично търсене
Бенефициент: "Офф Медия" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Контекстно извеждане на информация и позициониране на реклама въз основа на автоматизиран анализ на социални мрежи посредством прилагане на метод за семантично търсене
Дейности: Дейност 1 Придобиване на права на интелектуална собственост
Дейност 2 Разработване на специализиран софтуер
Дейност 3 Консултантски услуги от инженерно-технически характер
Дейност 4 Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интелдей Солушънс" АД
„ВИП Капитал“ ООД
"ОНТОТЕКСТ" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 133 360 BGN
Общ бюджет: 1 494 870 BGN
БФП: 1 052 385 BGN
Общо изплатени средства: 1 052 385 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 052 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 210 342 BGN
2015 842 043 BGN
1 052 385 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 894 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 178 791 BGN
2015 715 737 BGN
894 527 BGN
В т.ч. Национално финансиране 157 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 551 BGN
2015 126 306 BGN
157 858 BGN
Финансиране от бенефициента 477 040 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Разработен специализиран софтуер
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Придобити права по интелектуална собственост
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Брой изготвени и съобразени с пазара конкретени алгоритми за настройване на софтуера закупен по проекта в частта му свързана с контекстното позициониране на реклама
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Брой изработени и поставени табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз