Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0155-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производство на биологично-активно средство за комплексна орална хигиена
Бенефициент: "Билка Лайфстайл" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производство на биологично-активно средство за комплексна орална хигиена
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнител и доставка на вакуум- хомогензатор и топилня
Дейност 2 Избор на изпълнител и доставка на картонираща машина за туби
Дейност 3 Избор на изпълнител и предоставяне на инженерно-технически консултации
Дейност 4 Избор на изпълнител и предоставяне на консултации по подготовка и управление на проекта
Дейност 5 Избор на изпълнител и изготвяне на маркетингова стратегия и маркетингов план
Дейност 6 Избор на изпълнител и извършване на дейности по визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 742 904 BGN
Общ бюджет: 702 094 BGN
БФП: 491 466 BGN
Общо изплатени средства: 491 466 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 491 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 880 BGN
2015 393 586 BGN
491 466 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 417 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 198 BGN
2015 334 548 BGN
417 746 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 682 BGN
2015 59 038 BGN
73 720 BGN
Финансиране от бенефициента 318 387 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 (Д) Индикатор 1: Въведени в производство нови ДМА
Индикатор 7 (Д) Индикатор 2: Предоставени консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Индикатор 3: Въведени и предлагани нови продукти
Индикатор 9 (Д) Индикатор 4: Увеличение на пазарен дял
Индикатор 10 (Д) Индикатор 5: Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 11 (Д) Индикатор 6: Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз